Feb
23
to Sep 11

Fjellstyresaker 2019

03-19 Referatsaker

04-19 Elg-, hjort- og rådyrjakta frå 2019

05-19 Høyring NOU 2018:11, ny fjellov

06-19 Søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2018 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

7/19     Referatsaker, frå nr. 1 til og med nr. 8.

8/19      Utvising av ledig dyrkingsparsell i Synstlie.

9/19      Utvising av ledig dyrkingsparsell ved Melingen.

10/19      Revidering av avtale om bruk av terreng til ulike hundprøver – Jotunfjell Fjordane elghundklubb.

11/19      Bua ved Nedre Leirungen – bruk etter renovering og omfang til disposisjon for Leirungsdalen beitelag.

12/19      Årsmelding for 2018.

13/19      Rekneskap for 2018.

14/19      Budsjett for 2019.

15-19 Tildeling av jakt med fuglehund

16-19 Referatsaker

17/19 Behandling av klager på vedtak om utvising av ledig dyrkingsparsell i Synslie

18/19 Søknad om bom på Nysetervegen

19/19 Søknad om tilskot – Norsk Fjellsenter

20/19 Søknad om tilskot – Norsk institutt for naturforskning

21-19 Søknad om bygging av ny seterstue - Ole Roger Hølmo

22-19 Tildeling av rådyrkort

23-19 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve for fuglehundar - Øystre Slidre JFF

24-19 Forslag til revidert reguleringsplan for Gjendeosen- Reinsvangen -Høyring

25-19 søknad om bruk av terreng til samling - Jotunfjell - Fjordane EHK

26-19 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2019/20

27-19 Referatsaker, frå nr. 1 til og med nr. 17

28-19 Søknad om tilskot – Birisjøvegen veglag

29-19 Søknad om tilskot – Veslvassvegen

30-19 Søknad om utvising av beiteareal ved setra – Tor Arne Løkken

31-19 Søknad om etablering av veg til hytte ved Lemonsjøen – Arne Hamre

32-19 Tildeling av hjortejakt i Jotunheimen nasjonalpark

33-19 Søknad om riving av påbygg på seterstue og bygging av nytt påbygg - Inga Berit og Knut Bø

View Event →
Jan
1
to Oct 8

Fjellstyresaker 2018

01-18 Søknad om bruk av terreng for fuglehundprøve - GFK

02-18 Søknad om bruk av terreng for klubbmesterskap - GFK

03-18 Referatsaker

04-18 Årsmelding for 2017

05-18 Rekneskap for 2018

06-18 Budsjett for 2018

07-18 Søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2018 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

08-18 Revidering av fiskereglane

09-18 Søknad om båtbryggje ved Skytningen - Ingeborg Løvenskiold

10-18 Søknad om oppgradering av rasteplass på Russtangen - Statens vegvesen

11-18 Søknad om renovering av seterstue - Svein Arne Tessneset

12-18 Søknad om utbetring av traktorveg til hytte ved Stuttgongen - Nicolay Bang

13-18 Ang. revidering av fiskereglane

14-18 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve for fuglehundar - Øystre Slidre JFF

15-18 Referatsaker

16-18 Revidering av fiskereglane

17-18 Søknad om bygging av ny seterstue – Hanne Rugsveen Sveen.

18-18 Søknad om oppføring av fugleobservasjonstårn i Randsverk  – NOF Ottadalen.

19-18 Søknad om inngjerding av beiteareal ved setra  – Else og Kjetil Stade.

20-18 Søknad om bygging av ny kvilebu på dyrkingsparsell  – Audun Bråten og Randi Aanstad.

21-18 Søknad om trase for vandrerute i ”Edvard Munchs fotspor

22-18 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

23-18 Søknad om bruk av terreng for treningssamling - GFK

24-18 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2018/19

25-18 Referatsaker

26-18 Søknad om oppsetting av vegbom til hytter på Russtangen

27-18 Søknad om justering av trase for hundkjøring – Sjodalen hyttetun og camping

View Event →
Jan
1
to Dec 31

Fjellstyresaker 2017

01-17: Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

02-17 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

03-17 Referatsaker

04-17 Kommunenplanens arealdel - 2. gongs høyring

05-17 Søknad om oppføring av gjetarhytte - Russdalen beitelag

06-17 søknad om oppføring av bygningar på setra - Dag Lindvig

07-17 Vidare behandling av dyrkingsparsell falle i det fri, og spøsrmål om omdisponering av kvilebu til fritidsfeste -Ivar Bolstad

08-17 Delegasjonsreglement

09-17 Beitevedtekter for Langmorkje og Nordherad statsallmenningar

10-17 Søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2016 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

11-17 Referatsaker

12-17 Årsmelding for 2016

13-17 Rekneskap for 2016

14-17 Budsjett for 2017

15-17 Godtgjerslereglement for fjellstyret

16-17 Spørsmål om justering av lønn m.m. for sesongarbeidar V. Rugsveen

17-17 Søknad om beiteareal ved setra - Pål Ragnar Austrem

18-17 Søknad om sankekve og sperregjerde - Tessand beitelag

19-17 Spørsmål om omfang og opplegg for jakt på trekkelg

20-17 Elg- og hjortejakt 2017-2019 - ramme for kvoter

21-17 Jotunheimenkortet - revidering av samarbeidsavtala

22-17 Tildeling av jaktkort med fuglehund og harehund

23-17 Søknad om småkalvkve ved setra - Joar Randen

24-17 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

25-17 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2017/18

26-17 Referatsaker

27-17 Søknad om påbygg på kvilebu - Ivar Bolstad

28-17 Spørsmål om sal/ innløysing av Slomhaugen

29-17 Søknad om bruk av terreng for eliteprøve - Vestoppland HHK

30-17 Søknad om bruk av terreng for klubbmesterskap - GFK

31-17 Referatsaker

32-17 Beitevedtekter for Langmorkje og Nordherad statsallmenningar

33-17 Søknad om utviding av hundekjøringsløype - Sjodalen hyttetun

34-17 Søknad om bygging av nytt uthus på setra - Svein Tore Bjørklund

35-17 Søknad om utviding av beiteområde - Leirungsdalen beitelag

36-17 Tildeling av oppdrag med å restaurere gjetarhytta ved Nedre Leirungen

37-17 Trekking av jaktlag til jakt på trekkelg i januar

 

View Event →