Back to All Events

Fjellstyresaker 2019


03-19 Referatsaker

04-19 Elg-, hjort- og rådyrjakta frå 2019

05-19 Høyring NOU 2018:11, ny fjellov

06-19 Søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2018 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

7/19     Referatsaker, frå nr. 1 til og med nr. 8.

8/19      Utvising av ledig dyrkingsparsell i Synstlie.

9/19      Utvising av ledig dyrkingsparsell ved Melingen.

10/19      Revidering av avtale om bruk av terreng til ulike hundprøver – Jotunfjell Fjordane elghundklubb.

11/19      Bua ved Nedre Leirungen – bruk etter renovering og omfang til disposisjon for Leirungsdalen beitelag.

12/19      Årsmelding for 2018.

13/19      Rekneskap for 2018.

14/19      Budsjett for 2019.

15-19 Tildeling av jakt med fuglehund

16-19 Referatsaker

17/19 Behandling av klager på vedtak om utvising av ledig dyrkingsparsell i Synslie

18/19 Søknad om bom på Nysetervegen

19/19 Søknad om tilskot – Norsk Fjellsenter

20/19 Søknad om tilskot – Norsk institutt for naturforskning

21-19 Søknad om bygging av ny seterstue - Ole Roger Hølmo

22-19 Tildeling av rådyrkort

23-19 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve for fuglehundar - Øystre Slidre JFF

24-19 Forslag til revidert reguleringsplan for Gjendeosen- Reinsvangen -Høyring

25-19 søknad om bruk av terreng til samling - Jotunfjell - Fjordane EHK

26-19 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2019/20

27-19 Referatsaker, frå nr. 1 til og med nr. 17

28-19 Søknad om tilskot – Birisjøvegen veglag

29-19 Søknad om tilskot – Veslvassvegen

30-19 Søknad om utvising av beiteareal ved setra – Tor Arne Løkken

31-19 Søknad om etablering av veg til hytte ved Lemonsjøen – Arne Hamre

32-19 Tildeling av hjortejakt i Jotunheimen nasjonalpark

33-19 Søknad om riving av påbygg på seterstue og bygging av nytt påbygg - Inga Berit og Knut Bø

Earlier Event: January 16
Årsmeldinger Vågå fjellstyre
Later Event: June 26
Fjellstyresaker komande møte