Back to All Events

Fjellstyresaker 2018


01-18 Søknad om bruk av terreng for fuglehundprøve - GFK

02-18 Søknad om bruk av terreng for klubbmesterskap - GFK

03-18 Referatsaker

04-18 Årsmelding for 2017

05-18 Rekneskap for 2018

06-18 Budsjett for 2018

07-18 Søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2018 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

08-18 Revidering av fiskereglane

09-18 Søknad om båtbryggje ved Skytningen - Ingeborg Løvenskiold

10-18 Søknad om oppgradering av rasteplass på Russtangen - Statens vegvesen

11-18 Søknad om renovering av seterstue - Svein Arne Tessneset

12-18 Søknad om utbetring av traktorveg til hytte ved Stuttgongen - Nicolay Bang

13-18 Ang. revidering av fiskereglane

14-18 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve for fuglehundar - Øystre Slidre JFF

15-18 Referatsaker

16-18 Revidering av fiskereglane

17-18 Søknad om bygging av ny seterstue – Hanne Rugsveen Sveen.

18-18 Søknad om oppføring av fugleobservasjonstårn i Randsverk  – NOF Ottadalen.

19-18 Søknad om inngjerding av beiteareal ved setra  – Else og Kjetil Stade.

20-18 Søknad om bygging av ny kvilebu på dyrkingsparsell  – Audun Bråten og Randi Aanstad.

21-18 Søknad om trase for vandrerute i ”Edvard Munchs fotspor

22-18 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

23-18 Søknad om bruk av terreng for treningssamling - GFK

24-18 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2018/19

25-18 Referatsaker

26-18 Søknad om oppsetting av vegbom til hytter på Russtangen

27-18 Søknad om justering av trase for hundkjøring – Sjodalen hyttetun og camping

Earlier Event: January 1
Fjellstyresaker 2017
Later Event: January 16
Årsmeldinger Vågå fjellstyre