Back to All Events

Fjellstyresaker 2017


01-17: Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

02-17 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

03-17 Referatsaker

04-17 Kommunenplanens arealdel - 2. gongs høyring

05-17 Søknad om oppføring av gjetarhytte - Russdalen beitelag

06-17 søknad om oppføring av bygningar på setra - Dag Lindvig

07-17 Vidare behandling av dyrkingsparsell falle i det fri, og spøsrmål om omdisponering av kvilebu til fritidsfeste -Ivar Bolstad

08-17 Delegasjonsreglement

09-17 Beitevedtekter for Langmorkje og Nordherad statsallmenningar

10-17 Søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2016 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

11-17 Referatsaker

12-17 Årsmelding for 2016

13-17 Rekneskap for 2016

14-17 Budsjett for 2017

15-17 Godtgjerslereglement for fjellstyret

16-17 Spørsmål om justering av lønn m.m. for sesongarbeidar V. Rugsveen

17-17 Søknad om beiteareal ved setra - Pål Ragnar Austrem

18-17 Søknad om sankekve og sperregjerde - Tessand beitelag

19-17 Spørsmål om omfang og opplegg for jakt på trekkelg

20-17 Elg- og hjortejakt 2017-2019 - ramme for kvoter

21-17 Jotunheimenkortet - revidering av samarbeidsavtala

22-17 Tildeling av jaktkort med fuglehund og harehund

23-17 Søknad om småkalvkve ved setra - Joar Randen

24-17 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

25-17 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2017/18

26-17 Referatsaker

27-17 Søknad om påbygg på kvilebu - Ivar Bolstad

28-17 Spørsmål om sal/ innløysing av Slomhaugen

29-17 Søknad om bruk av terreng for eliteprøve - Vestoppland HHK

30-17 Søknad om bruk av terreng for klubbmesterskap - GFK

31-17 Referatsaker

32-17 Beitevedtekter for Langmorkje og Nordherad statsallmenningar

33-17 Søknad om utviding av hundekjøringsløype - Sjodalen hyttetun

34-17 Søknad om bygging av nytt uthus på setra - Svein Tore Bjørklund

35-17 Søknad om utviding av beiteområde - Leirungsdalen beitelag

36-17 Tildeling av oppdrag med å restaurere gjetarhytta ved Nedre Leirungen

37-17 Trekking av jaktlag til jakt på trekkelg i januar

 

Later Event: January 1
Fjellstyresaker 2018