Fellingsresultat og alder på felt elg i Vågå kommune i 2018 (ordinær jakt).

Vi har nå aldersbestemt all elg felt i Vågå Sør viltområde og Vågå/Sel Nord viltområde 2018. Statistikk over alle felte dyr av elg og hjort, der alder på elgen er lagt inn finn du ved å følgje linken under. Alder på vakse hjort blir lagt inn seinare når resultat føreligg frå NINA i Trondheim. Vågå kommune er med i det nasjonale overvakingsprogrammet for hjort i Norge, og alle underkjevar blir difor sendt til NINA.

Antal felt elg med alder (Vågå kommune 2018 )

Erik Myrum