Elg-/ hjortjakta 2018.

Elg- og hjortejakta er over for denne sesongen. I Langmorkje vart det felt 41 av 45 elgar og 7 av 8 hjortar. Felling frå 1990, og fram til 2018, med fordeling på type dyr finn du her (gjeld elg): Felling elg Langmorkje 1990-2018 . Dei eldre dyra vil nå bli aldersbestemt slik som tidlegare. Det vart denne hausten felt fleire store elguksar, dei åtte største hadde ei snittvekt på 248 kg. Den største vog 290 kg.

Erik Myrum