Smårovvilt

Det er lagt ut oppdatert oversikt over felling av smårovvilt i Vågå 2018. Sverre Brukveen leiar poengbørsen for seniorar. Bjørn Joar Nesset er einaste junior som har levert inn felt smårovvilt til nå så han rår grunnen einsleg i juniorklassa. Det går fort til jul, så om det er nokon som har felt smårovvilt som ikkje har rapportert, er det fint å få det inn så fort som mogleg. Full oversikt finn du på smårovviltsidene på heimesida vår. Det er enno att ein månad å jakte på, så det er berre å få opp fellene og få ut åte til reven. Er det nokon som vil låne “revegluggen” til fjellstyret er det berre å ta kontakt med Vidar Rugsveen!

Erik Myrum