Trekning elgjakt for innanbygds i Langmorkje statsallmenning.

290+ukse2.jpg

Elgjakta for innanbygds i Langmorkje statsallmenning vart trekt på lokal trekning mandag 06. mai. Sidan Vågå fjellstyre har ei rulleringsordning der innanbygds lag som har hatt jakt dei siste tre åra stiller bak dei laga som ikkje har hatt jakt, blir desse felta trekt utanom hovudtrekninga i Inatur. Dei andre jaktfelta i Langmorkje som er “opne for alle” er med på hovudtrekninga i Inatur.

Det var i år 10 innanbygdslag som var med i trekninga, sju av desse vil få tilbud om jakt:

Jaktleder Jaktfelt

Jostein Tho - Flatningen- Melingen

Tor Arne Løkken - Lemonsjø-Tesse 1. periode

Leif Einar Olsen - Lemonsjø-Tesse 2. periode

Svein Rune Damstuen - Rindhovda

Jo Rune Einstulen - Sjodalen vest

Vidar Rugsveen - Sjodalen aust

Egil Kveen - Griningsdalen

Reserver:

  1. Jan Skogen

  2. Odvar Øien

  3. Morten Juland

Erik Myrum