Fellingsstatistikk elg- og hjortejakta 2017

Elgfall_Gaute_2017.jpg

All vakse elg felt i valda Vågå/Sel nord og Vågå sør i 2017 er nå aldersbestemt, og vedlagt følgjer statistikk over felt elg og hjort i desse to valda og med alder på vakse elg. Hjorten blir ikkje aldersbestemt før seinare i vinter. I Langmorkje vart det felt 43 av 46 elgar i 2017. Statistikk over felt elg i Langmorkje frå 1990 (som også er vedlagt), viser at det ikkje er felt så mange elgar nokon gong i åra mellom 1990 og 2017. 

Oversikt over felt elg/ hjort  i Vågå 2017, med alder på elgen, finn du her: Fellingsresultat elg- og hjortejakt Vågå 2017

Statistikk over felt elg i Langmorkje frå 1990-2017 finn du her: Felling elg Langmorkje 1990-2017

Bildet viser ein stolt jeger med sitt fyrste elgfall , ein 11-tagger på 237 kg (Foto: K. Øyjordet).

Gasta Design