Gjendeosbue

nyegjendeosbua.jpg

Hytta ligg ved Gjendeosen, litt opp for vestenden av parkeringsplassen. Den er på ca. 36 m2, med to soverom, og fire/ fem sengeplassar. I hytta er det innlagt strøm, men ikkje vatn. Do i uthuset. Til bruk for innanbygdsbuande.

Gasta Design