Trekkjing av rådyrjakt.

Rådyrjakta vart trekt på fjellstyrekontoret den 26.06.19. Det var stor pågang i år, 51 søkjarar , det betyr at det ikkje er alle som får tilbud. Dei som vart uttrekt skal ha fått tilbud på e-post, dei som ikkje har oppgjeve e-postadresse vil få sitt tilbud i posten . Høyrer du ikkje noko betyr det dessverre at du ikkje får rådyrkort i år. Dei som har fått tilbud har 14 dagars betalingsfrist, om det er nokon som takkar nei er et uttrekt 5 reserver, dei har og fått beskjed. Lista over dei om har fått tildelt jakt blir ikkje publisert på heimesida grunna reglane om personvern.

Erik Myrum