Tildeling hytter for innanbygds.

Tildelinga av leigedøgn for innabygds i Gjendeosbua, Bessvassbua og Vågåbua vart gjort på fjellstyrekontoret den 25.06. I Gjendeosbua, og Vågåbua fekk dei fleste som hadde søkt plass, på Bessvatnet var pågangen stor i år så der var det fleire som ikkje fekk innfridd ynskjet sitt (Dette gjeld særleg dei fyrste vekene august). I Gjendeosbua er det mykjy ledig plass, i Vågåbua og Bessvassbua er det att ein del ledig særleg sist i august og utover i september. Alle som vart uttrekt skal nå ha fått e-post frå oss. Er du interessert i å leige nokor av buene er det berre å ta kontakt.

Erik Myrum