Møtebok for fjellstyremøte 05.04.19

Sakene som vart behandla på fjellstyremøte 05.04.19 er lagt ut, du finn dei under “Møter-saker” . Rekneskap, blir lagt ut seinare etter at rekneskapet er revidert. Årsmelding blir lagt ut som eige dokument, når jaktstatistikken er klar.

Erik Myrum