Elgjakta er igang!

Da er den store dagen kome for alle elgjegerar i området vårt, og vi ynskjer alle jegerane god jakt. Som bildet viser er enkelte er alt godt igang. Fyrste elgen datt tidleg i dag, ein 10-taggers ukse felt av Odd Olav Berg sitt jaktlag i Randsverkfeltet. Grunnkvota er på 37 dyr i år, fordelt på 8 jaktfelt.

(Foto: Olav Berg)

Erik Myrum