eldorado

Vågå JFF tek seg av det praktiske arbeidet med å kontrollere felt vilt, dei rapporterer så vidare til fjellstyret som ordnar utbetaling av skotpremie. 

Dei enkelte grunneigarlaga betaler skotpremie for felt vilt i sine områder, det er difor viktig at ein registerer kvar ein feller/ fangar dei ulike individa.

For å få registrert felt vilt må du ta med båe føtene av alle felte kråkefuglar. Av raudrev tek du med høgre framfot. Foten må kuttast såpass høgt oppe at alle klørne blir med, slik at det ikkje er tvil om at det er ein høgrefot. For dei andre pattedyrartane kappar ein av og tek med alle fire føtene. Dersom du skal bruke skinnet, eller dyret skal stoppast ut tek du med heile dyret for kontroll. Dyret blir da merkt på ein slik måte at det ikkje blir synleg, eller verdien av skinnet blir redusert.

Dei som registrerer felt vilt for Vågå JFF er:

Leif Einar Olsen, tlf. 905 93446

Nils Øygarden, tlf. 917 27429

Svein Erik Benrud, tlf. 481 75274

 

Poengbørs: Poengbørsen blir oppdatert etter kvart som resultata kjem inn, slik at jegarane kan følgje med på kor dei ligg i konkurransa om premiane. 

Poengbørs vakse klasse, 2017  (25.04.17):

Jeger  Antal poeng
Rolv Magnus Hidemstrædet 4100
Johannes Steen 750
   

 

Poengbørs juniorklasse 2017:

Jeger Antal poeng
   

 

 

 

 

Felt/ fanga vilt totalt 2017 (innrapportert pr.25.04.17)

Raudrev 9
Mår  
Villmink  
Røyskatt 1
Grevling  
Kråke 4
Ravn 1
Skjære  
Nøtteskrike  
   

 

Felt/ fanga vilt totalt 2014, 2015 og 2016 (innrapportert pr.31.12.16)

  2014 2015 2016
Raudrev 109 40 39
Mår 17 12
Villmink 6 10
Røyskatt   23 18
Grevling   2  
Kråke 123  89 106
Ravn 37 39
Skjære 49  17 52
Nøtteskrike 3 3
       


 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a