eldorado

Det kan løysast både 1-døgn-, 3-døgn-, vekes- og sesongkort. Kvittering for betalt jegeravgift må visast fram ved kjøp av kort. Kort er å få kjøpt på YX i Vågåmo,  Lemonsjø fjellstue, Randsverk camping, Sjodalen hyttetun, Hindseter fjellstue, Bessheim fjellstue og Besseggen fjellpark. I tillegg kan kort kjøpast over internett, på Inatur. Ved kjøp av kort blir det utdelt eit tilleggsark om reglar m.m.

Jaktrapport (baksida av kortet) skal fyllast ut og leverast etter jakta, anten ved å sende det i posten, levere hjå ein kortseljar/fjellstyrekontoret, eller nytte skjemaet du finn her på heimesida vår, og sende det elektronisk. 

Priser

Småviltjakt utan hund i Langmorkje (sist regulert i 2016)

Innanbygds Utanbygds
1-døgnkort  

  kr.  100,- 

 kr.   200,-

3-døgnkort

  kr. 250,-

 kr.   500,-

Vekekort 

  kr. 350,-

 kr.   700,-

Sesongkort  

   kr. 450,- /650,-   

 kr.   900,-

Småviltjakt med hund i Langmorkje (sist regulert i 2016)

1-døgnskort  kr.    125,-  kr.   200,- *
3-døgnskort   kr.  300,-  kr.   500,- *
Vekekort kr.  450,-   kr. 700,-*/ 900,- **
Sesongkort kr. 550,-/750,-  kr.   800,- * 

 

* Gjeld jakt med harehund frå og med 18. oktober

** Gjeld vekeskort for jakt med harehund, 5-dagarskort for jakt med fuglehund. Desse korta blir fordelt etter trekning, med søknadsfrist 1.april.

Personar under 16 år treng ikkje jaktkort for å drive småviltjakt (gjeld både i Langmorkje og i Nordherad fellesområde).

Berre i Langmorkje: Gratis jaktkort for barn og ungdom i Vågå (innanbygds) opp til og med fylte 19 år. Sjølv om kortet er gratis, må dei likevel løyse kort.

Småviltjakt i Nordherad Fellesområde (sist regulert i 2016)
Innanbygds

Utanbygds

1-døgnskort  kr.   75,-  kr. 150,-
3-døgnkort    kr.  175,-  kr. 350,-
Vekekort kr. 250,- kr. 500,-
Sesongkort kr. 350,- kr. 700,-

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a 

baltimore news . published on prnewswire.com